Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Steel casting

Guide Vane

Size: 1000x450x80mmm

Material: SUS304

Weight: 190 kg

Tariff /HS: 84149029

Sales@hameco.com.vn Guide Vane
icon phone Call me now!