Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Fabrication

Generator Base and Cross Beam

Generator Base and Cross Beam 

Weight: 8,022.22 Kg

Material: Steel originated from Korea/Japan S355J2

Process: Machining + Welding + Blasting + Painting 

Sales@hameco.com.vn Generator Base and Cross Beam
icon phone Call me now!