Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

CASTING

Gear housing of 8HP tractor

Size: 500x380x200 (mm)

Weight:  25 (kg)

Material: FC-300

Sales@hameco.com.vn Gear housing of 8HP tractor
icon phone Call me now!