Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Gear housing of 10HP tractor

Size:  500x380x200 (mm)

Weight:  25 (kg)

Material:  FC300 | FCD-500

Tariff/ Hs code: : 84313990

Overview

Features

Guidance

CUSTOMER