Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Flat valve gate

Material: Q345B

Weight: 40000 kg
Dimension: 6000x6000

Overview

Features

Guidance

CUSTOMER

(+84)  024  35587953 Sales@hameco.com.vn Flat valve gate