Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Fabrication

Flat valve gate

Material: Q345B

Weight: 40000 kg
Dimension: 6000x6000

Sales@hameco.com.vn Flat valve gate
icon phone Call me now!