Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Fabrication

Driving gear

Size: m=10, z=44; ø480x100(mm)

Weight: 50 (kg)

Material: FC-200

Tariff/ Hs code: 84834090

Sales@hameco.com.vn Driving gear
icon phone Call me now!