Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Fabrication

Drive wheel

Size: D500x130  (mm)

Weight:  221.89 (kg)

Material: Steel  C45

Sales@hameco.com.vn Drive wheel
icon phone Call me now!