Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Draft Tube Liner - HydroPower Projects

Weight: 18,000 kg

Material: Steel  Q345

Tariff/ Hs code: 84109000

 

Sales@hameco.com.vn Draft Tube Liner  - HydroPower Projects
icon phone Call me now!