Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Hydroelectric power plant

Draft tube liner - Hydropower projects

Material: Q345

Weight: 13.400 kg

HS code: 84109000

MODEL

X AXIS

Y AXIS

Z AXIS

ORIGIN

 MAX.WEIGHT

 HCN-8800

1400mm

1200mm

800mm

Mazak - Japan

( NEW 2018)

 2200kg

 

 

CNC Horizontal machining center with full 360 rotary machining axis

Model:     HCN-8800

Capacity:  X/Y/Z travel 1,400x1,200x1,325mm

Origin:     Mazak  (New 2018)