Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Fabrication

Draft tube liner - Hydropower projects

Material: Q345

Dimension: 3070x3070x1544

Weight: 1370 kg

Steps: Rough-machining + Fine machining + Welding + Shot blasting

Sales@hameco.com.vn Draft tube liner - Hydropower projects
icon phone Call me now!