Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Draf Tube Cone and Elbow

Draft Tube Cone and Elbow

Material: Q345B

Draft Tube Elbow: 4292 x 2927 x 3197 mm -Weight: 2142 kg  

Draft Tube Cone: 5325 x 3987 x 1952mm - Weight: 3188 kg 

Sales@hameco.com.vn Draf Tube Cone and Elbow
icon phone Call me now!