Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Discharge ring WLD KSA - Hydropower projects

Material: Steel Q345B

Dimension: 4620x4620x1200

Weight: 6475 kg

Steps: Fine machining + Welding + Shot blasting + stress - relieving anneal 

Sales@hameco.com.vn Discharge ring WLD KSA - Hydropower projects
icon phone Call me now!