Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Cutting tool for cutting round bar ø 8-36

Size:   1500x200x75(mm)

Weight: 77 (kg)

Material: Alloy cast iron

Overview

Features

Guidance

Sales@hameco.com.vn Cutting tool for cutting round bar ø 8-36
icon phone Call me now!