Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Ductile iron FCD Casting

Cross Tie Bar

WEIGHT: 70 KG

MATERIAL: FCD600

TARIFF/HS CODE: 73024000

Sales@hameco.com.vn Cross Tie Bar
icon phone Call me now!