Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Fabrication

crane bearing

Weight: 25.5kg

Steps: Casting+ Machining+ Shot blasting

Machine capacity

MACHINE

 MODEL

WIDTH

LENGTH

PLATE

THICKNESS

ORIGIN

CNC Variable rake angle hydraulic

guillotine shear

 AS 16-6100

6160mm

16mm

Dener - Turkey

( NEW 2018)

Band saw machine

BS250

1450mm

660mm

1450mm

Hameco - Vietnam

Gas/Plasma CNC cutting machine

 

4000mm

12000mm

100mm

Heperthern - USA