Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Crane Base

Cẩu trục chân đế 

Vật liệu: Thép SS400, Q345B, C45

Trọng lượng: 180 KG 

Công đoạn: Đúc + Gia công thô + Gia công tinh + Hàn kết cấu + Tổ hợp + Phun bi + Tôi bề mặt + Ủ khử ứng suất 

Overview

Features

Guidance

CUSTOMER

Sales@hameco.com.vn Crane Base
icon phone Call me now!