Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Fabrication

Crane Base

CRAN BASE

Material: Steel SS400, Q345B, C45

Weight: 180 KG 

Process: Casting + Machining + Welding + Fabricating + Stress Relieving Anneal 

Sales@hameco.com.vn Crane Base
icon phone Call me now!