Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Fabrication

Cover and Frame motor cover Toshiba

Material: FC150

Weight: 280kg and 56kg

Size: 800*600*800

Steps: Casting+ Machining+ Shot blasting

Sales@hameco.com.vn Cover and Frame motor cover Toshiba
icon phone Call me now!