Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Contact us

Salutation

Leave your query

024 35587953 (Sales/Marketing); 024 35597955 (Vật tư) Sales@hameco.com.vn ; Ktdt@hameco.com.vn;vattu.ckhn@hameco.com.vn Liên hệ