Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Fabrication

Concrete Pile Machine

- Size: 4500x2500x3000mm

- Material: Q345-B

- Weight: 45 tons

Sales@hameco.com.vn Concrete Pile Machine
icon phone Call me now!