Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Body Guarding Housing

CNC cage welding machine

Weight: 12,500 kg

Size: Φ12,000 x 6,000 x4,800mm

Material: Steel Q345

Sales@hameco.com.vn CNC cage welding machine
icon phone Call me now!