Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Cement equipment

Cement vertical raw mill housing

Weight: 150,000 kg

Material: Steel  Q345

Sales@hameco.com.vn Cement vertical raw mill housing
icon phone Call me now!