Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Gray iron FC casting

BODY−FAD

Material :  GG400

Weight : 120 kg 

Sales@hameco.com.vn BODY−FAD
icon phone Call me now!