Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Bearing Bush

Size: ø180x80  (mm)

Weight: 3 (kg)

Material: Brass alloy

Sales@hameco.com.vn Bearing Bush
icon phone Call me now!