Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Fabrication

Ball bearing

Size: ø335x95  (mm)

Weight: 24.1 (kg)

Material:Steel  C45

Sales@hameco.com.vn Ball bearing
icon phone Call me now!