Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Babbitt Bearing

Size: Ø1200x800 (mm)

Weight: 100 (kg)

Material: Alloy cast iron

Tariff/ Hs code:  84109000

 

Overview

Features

Guidance

Sales@hameco.com.vn Babbitt Bearing
icon phone Call me now!