bg banner

Chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Công ty Cơ khí Hà Nội đạt được chứng nhận Quản lý chất lượng ISO 9001 từ năm 2000, đến nay để bắt kịp xu hướng phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế Công ty Cơ khí Hà Nội đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để lấy chứng nhận ISO 9001:2015.

ISO 9001 đã trở thành công cụ quản lý mang tính chiến lược và phát triển của nhiều tổ trên toàn thế giới. Công ty Cơ khí Hà Nội áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 là bước đi đúng hướng. Chắc chắn hệ thống quản lý được chuẩn hóa này đã đem đến cho Cơ khí Hà Nội rất nhiều thành tựu trong việc cung cấp các dịch vụ, sản phẩm chất lượng cao đến khách hàng mà còn là công cụ hiệu quả để quản lý các rủi ro, tối ưu hóa hệ thống quản lý và các quá trình để phù hợp với tiêu chuẩn theo cách thức hiệu quả về thời gian và chi phí.

 

IMG 2263

 

IMG 2260

 

IMG 2259

 

Ngày 25/7/2018 Công ty Cơ khí Hà Nội hoàn tất các thủ tục cuối cùng để lấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 

IMG 2267

Lượt truy cập: web counter web counter widget

Thư viện ảnh

Thư viện video

Đăng nhập