bg banner

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng ngày 26/9/2017, Đảng ủy Công ty TNHH Nhà nước MTV Cơ khí Hà Nội đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

h1

   Đồng chí Phan Phạm Hà - Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Công ty khai mạc hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy khối CN Hà Nội, Bùi Xuân Thắng - Ủy viên BTV- Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy khối CN Hà Nội, Phan Phạm Hà - Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Cơ khí Hà Nội và các cán bộ, Đảng viên trong toàn Công ty.

t1

Đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy khối CN Hà Nội truyền đạt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Tại hội nghị,đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy khối CN Hà Nội đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bao gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Đây là ba Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành và đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra về phát triển kinh tế - xã hội.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.

Sau hội nghị, đồng chí Phan Phạm Hà thay mặt Công ty gửi lời cảm ơn tới đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy khối CN Hà Nội đã dành thời gian đến truyền đạt cho cán bộ, Đảng viên Công ty những vấn đề cốt lõi trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ  năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Lượt truy cập: web counter web counter widget

Thư viện ảnh

Thư viện video

Đăng nhập