bg banner

Sản phẩm đúc tiêu biểu

 

 catalogue spdaychuyencattuoi

Sản phẩm đúc chi tiết máy công cụ của dây chuyền khuôn cát tươi

 

kiemtrasanphamduc

 Sản phẩm Buồng bơm

 

sanphamduc5

Sản phẩm Bệ máy

 

XNDspduc3

Buồng bánh xe công tác turbin thủy điện

 

 XND khuonoto

XNDspduc

XNDchitietduc

Khuôn ô tô

 

 

sanphamduc6

Cánh hướng thủy điện

 

sanphamduc8

Chi tiết máy cưa vòng

 

sanphamduc7

Sản phẩm đúc chi tiết cho Bray Controls

 

XND khuonxop

Khuôn xốp

 

mocmau

Sản phẩm Mộc mẫu

 

 

Lượt truy cập: web counter web counter widget

Thư viện ảnh

Thư viện video

Đăng nhập