Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

水力発電用設備板金

渦巻ケーシング Voith

材質:Q345B

サイズ:8300x8964x2800 Mm

重量:21924 KG

工程:機械加工+溶接+組み立て+歪取り焼鈍

機種

MODEL

長さ

厚み

メーカー

CNC機械加工

530-F

530mm

300mm

250mm

Chmer -台湾

CNC機械加工

75EZ  Ra = 0,032

 

 

 

Chmer - 台湾

 

マシングセンタ

Model: HCN-8800

サイズ: X/Y/Z  1400x1200x800mm

メーカー:  Mazak –日本 (New 2018)

CNC旋盤機

Model: TNL-130AL

特徴: 最大の直径 Φ250 mm, 長さ: 975mm

メーカー: Tongtai –台湾 (New 2018)

 

 

CNCフライス械

Model: TMV-1050QII

サイズ: 1050x 600x530mm

メーカー: Tongtai – 台湾 (New 2018)

 

 

CNC研磨機

Model: GPS-30B.75 và  GPS-30B.100

特徴: 直径 300mm, 長さ  750- 1000mm

メーカー: Shigiya - 日本 (New 2018)

W250座標ボーリングマシン 

 

SKJ 32-63A立旋盤  製品の直径 6,3m

HC13T鉋機  製品の長さ:8m, 重量 40 トン

SUT160旋盤機  製品の長さ 12m, 直径 1,2 m

3A172 研磨機 製品の長さ 4m, 直径 500mm

3D スキャナー

Model: CONTURA-G2

メーカー: Carl Zeiss – スウェーデン (New 2017)

MODEL

 X軸

  Y軸

  Z軸

メーカー

 製品の最大の重量

 HCN-8800

1400mm

1200mm

800mm

Mazak - 日本

(MỚI 2018)

 2200kg

 

 

マシングセンタ

Model: HCN-8800

サイズ: X/Y/Z  1400x1200x800mm

メーカー:  Mazak –日本 (New 2018)

CNC旋盤機

Model: TNL-130AL

特徴: 最大の直径 Φ250 mm, 長さ: 975mm

メーカー: Tongtai –台湾 (New 2018)

 

 

CNCフライス械

Model: TMV-1050QII

サイズ: 1050x 600x530mm

メーカー: Tongtai – 台湾 (New 2018)

 

 

CNC研磨機

Model: GPS-30B.75 và  GPS-30B.100

特徴: 直径 300mm, 長さ  750- 1000mm

メーカー: Shigiya - 日本 (New 2018)

W250座標ボーリングマシン 

 

SKJ 32-63A立旋盤  製品の直径 6,3m

HC13T鉋機  製品の長さ:8m, 重量 40 トン

SUT160旋盤機  製品の長さ 12m, 直径 1,2 m

3A172 研磨機 製品の長さ 4m, 直径 500mm

3D スキャナー

Model: CONTURA-G2

メーカー: Carl Zeiss – スウェーデン (New 2017)

機種

MODEL

最大の直径

最大の高さ

メーカー

製品の最大の重量

CNC

TNL-130AL

245mm

1000mm

Tongtai - 台湾

(MỚI 2018)

 6500kg

CNC

MAZAK - SLANT TURN 25ATC M/C

300mm

1000mm

Mazak - 日本

 6500kg

CNC

S50i MAS

240mm

500mm

Kovosvit - チェコ

 4500kg

CNC

S3 - B Slant 3

300mm

500mm

Nakamura - 日本

 5500kg

旋盤

SUT 160 CNC

1600mm

12000mm

Skoda - チェコ (特別)

 30000kg

旋盤

SKJ 32-63A

6300mm

2500mm

連ソ (Đặc biệt)

 30000kg

旋盤

SU-100

1000mm

6000mm

連ソ

 18000kg

旋盤

1M557

2800mm

1600mm

連ソ

 15000kg

旋盤

1M65

600mm

2000mm

連ソ

 15600kg

旋盤

1M553

1800mm

1800mm

連ソ

 6,000kg

 

 

マシングセンタ

Model: HCN-8800

サイズ: X/Y/Z  1400x1200x800mm

メーカー:  Mazak –日本 (New 2018)

CNC旋盤機

Model: TNL-130AL

特徴: 最大の直径 Φ250 mm, 長さ: 975mm

メーカー: Tongtai –台湾 (New 2018)

 

 

CNCフライス械

Model: TMV-1050QII

サイズ: 1050x 600x530mm

メーカー: Tongtai – 台湾 (New 2018)

 

 

CNC研磨機

Model: GPS-30B.75 và  GPS-30B.100

特徴: 直径 300mm, 長さ  750- 1000mm

メーカー: Shigiya - 日本 (New 2018)

W250座標ボーリングマシン 

 

SKJ 32-63A立旋盤  製品の直径 6,3m

HC13T鉋機  製品の長さ:8m, 重量 40 トン

SUT160旋盤機  製品の長さ 12m, 直径 1,2 m

3A172 研磨機 製品の長さ 4m, 直径 500mm

3D スキャナー

Model: CONTURA-G2

メーカー: Carl Zeiss – スウェーデン (New 2017)

LOẠI

 

TRỤC X

TRỤC Y

TRỤC Z

XUẤT XỨ

TRỌNG LƯỢNG PHÔI MAX

CNC đứng

TMV-1050QII

1050mm

600mm

530mm

Tongtai - Đài Loan

(MỚI 2018)

 5900kg

CNC 5 trục

1450 Speed 5AX A=90, C=360

1450mm

900mm

750mm

Kovosvit - Séc

 11000kg

CNC

CNC Makino FNC 60

610mm

410mm

450mm

Nhật

 4500kg

Phay giường

6641

4000mm

1600mm

1200mm

Liên Xô

  10000kg

Phay giường

6642

3000mm

1400mm

600mm

Liên Xô

 60000kg

Phay giường

6606

2500mm

800mm

600mm

Liên Xô

  3000kg

Phay giường

6610

2500mm

1000mm

800mm

Liên Xô

 35000kg

 

 

マシングセンタ

Model: HCN-8800

サイズ: X/Y/Z  1400x1200x800mm

メーカー:  Mazak –日本 (New 2018)

CNC旋盤機

Model: TNL-130AL

特徴: 最大の直径 Φ250 mm, 長さ: 975mm

メーカー: Tongtai –台湾 (New 2018)

 

 

CNCフライス械

Model: TMV-1050QII

サイズ: 1050x 600x530mm

メーカー: Tongtai – 台湾 (New 2018)

 

 

CNC研磨機

Model: GPS-30B.75 và  GPS-30B.100

特徴: 直径 300mm, 長さ  750- 1000mm

メーカー: Shigiya - 日本 (New 2018)

W250座標ボーリングマシン 

 

SKJ 32-63A立旋盤  製品の直径 6,3m

HC13T鉋機  製品の長さ:8m, 重量 40 トン

SUT160旋盤機  製品の長さ 12m, 直径 1,2 m

3A172 研磨機 製品の長さ 4m, 直径 500mm

3D スキャナー

Model: CONTURA-G2

メーカー: Carl Zeiss – スウェーデン (New 2017)

MODEL

X軸

Y軸

Z軸

メーカー

最大の重量

W250

7000mm

2000mm

4000mm

Skoda - (特別)

 40000kg

2657

5000mm

1500mm

2500mm

 連ソ

 2000kg

2614

1000mm

800mm

600mm

  連ソ

 500kg

2622

2000mm

1500mm

800mm

 連ソ

 2500kg

3ϬE635

2000mm

1000mm

1200mm

   連ソ

 29400kg

2A450

1000mm

600mm

600mm

   連ソ

500kg

 

 

マシングセンタ

Model: HCN-8800

サイズ: X/Y/Z  1400x1200x800mm

メーカー:  Mazak –日本 (New 2018)

CNC旋盤機

Model: TNL-130AL

特徴: 最大の直径 Φ250 mm, 長さ: 975mm

メーカー: Tongtai –台湾 (New 2018)

 

 

CNCフライス械

Model: TMV-1050QII

サイズ: 1050x 600x530mm

メーカー: Tongtai – 台湾 (New 2018)

 

 

CNC研磨機

Model: GPS-30B.75 và  GPS-30B.100

特徴: 直径 300mm, 長さ  750- 1000mm

メーカー: Shigiya - 日本 (New 2018)

W250座標ボーリングマシン 

 

SKJ 32-63A立旋盤  製品の直径 6,3m

HC13T鉋機  製品の長さ:8m, 重量 40 トン

SUT160旋盤機  製品の長さ 12m, 直径 1,2 m

3A172 研磨機 製品の長さ 4m, 直径 500mm

3D スキャナー

Model: CONTURA-G2

メーカー: Carl Zeiss – スウェーデン (New 2017)

機種

MODEL

最大の直径

最大の長さ

 

メーカー

丸CNC

GPS-30B.75

300mm

750mm

 

Shigiya - 日本 (2018)

丸CNC

GPS-30B.100

300mm

1000mm

 

Shigiya -日本(2018)

3A172

500mm

4000mm

 

連ソ

3M164

500mm

3000mm

 

連ソ

3M151

350mm

200mm

 

連ソ

 

 

 

研磨

SFBZ

6000mm

1500mm

1000mm

連ソ

3Д722

1200mm

400mm

400mm

連ソ

 

 

マシングセンタ

Model: HCN-8800

サイズ: X/Y/Z  1400x1200x800mm

メーカー:  Mazak –日本 (New 2018)

CNC旋盤機

Model: TNL-130AL

特徴: 最大の直径 Φ250 mm, 長さ: 975mm

メーカー: Tongtai –台湾 (New 2018)

 

 

CNCフライス械

Model: TMV-1050QII

サイズ: 1050x 600x530mm

メーカー: Tongtai – 台湾 (New 2018)

 

 

CNC研磨機

Model: GPS-30B.75 và  GPS-30B.100

特徴: 直径 300mm, 長さ  750- 1000mm

メーカー: Shigiya - 日本 (New 2018)

W250座標ボーリングマシン 

 

SKJ 32-63A立旋盤  製品の直径 6,3m

HC13T鉋機  製品の長さ:8m, 重量 40 トン

SUT160旋盤機  製品の長さ 12m, 直径 1,2 m

3A172 研磨機 製品の長さ 4m, 直径 500mm

3D スキャナー

Model: CONTURA-G2

メーカー: Carl Zeiss – スウェーデン (New 2017)

MODEL

 X軸

Y軸

Z軸

最大の重量

HC-13T

8000mm

1800mm

1500mm

  30000kg

7242

5000mm

1500mm

 

  10000kg

7210

3000mm

1000mm

1000mm

  5000kg

 

 

マシングセンタ

Model: HCN-8800

サイズ: X/Y/Z  1400x1200x800mm

メーカー:  Mazak –日本 (New 2018)

CNC旋盤機

Model: TNL-130AL

特徴: 最大の直径 Φ250 mm, 長さ: 975mm

メーカー: Tongtai –台湾 (New 2018)

 

 

CNCフライス械

Model: TMV-1050QII

サイズ: 1050x 600x530mm

メーカー: Tongtai – 台湾 (New 2018)

 

 

CNC研磨機

Model: GPS-30B.75 và  GPS-30B.100

特徴: 直径 300mm, 長さ  750- 1000mm

メーカー: Shigiya - 日本 (New 2018)

W250座標ボーリングマシン 

 

SKJ 32-63A立旋盤  製品の直径 6,3m

HC13T鉋機  製品の長さ:8m, 重量 40 トン

SUT160旋盤機  製品の長さ 12m, 直径 1,2 m

3A172 研磨機 製品の長さ 4m, 直径 500mm

3D スキャナー

Model: CONTURA-G2

メーカー: Carl Zeiss – スウェーデン (New 2017)

MODEL

直径

258

100mm

VR-8

80mm

VR-6

60mm

2H57

55mm

 

マシングセンタ

Model: HCN-8800

サイズ: X/Y/Z  1400x1200x800mm

メーカー:  Mazak –日本 (New 2018)

CNC旋盤機

Model: TNL-130AL

特徴: 最大の直径 Φ250 mm, 長さ: 975mm

メーカー: Tongtai –台湾 (New 2018)

 

 

CNCフライス械

Model: TMV-1050QII

サイズ: 1050x 600x530mm

メーカー: Tongtai – 台湾 (New 2018)

 

 

CNC研磨機

Model: GPS-30B.75 và  GPS-30B.100

特徴: 直径 300mm, 長さ  750- 1000mm

メーカー: Shigiya - 日本 (New 2018)

W250座標ボーリングマシン 

 

SKJ 32-63A立旋盤  製品の直径 6,3m

HC13T鉋機  製品の長さ:8m, 重量 40 トン

SUT160旋盤機  製品の長さ 12m, 直径 1,2 m

3A172 研磨機 製品の長さ 4m, 直径 500mm

3D スキャナー

Model: CONTURA-G2

メーカー: Carl Zeiss – スウェーデン (New 2017)

機種

MODEL

 X軸

 Y軸

 Z軸

メーカー

 3Dスキャナー

T-SCAN CS

 

 

 

Carl Zeiss - ドイツ

(NEW 2018)

3Dスキャナー

Contura G2

1000mm

900mm

700mm

Zeiss - ドイツ

(NEW 2017)

 

 

マシングセンタ

Model: HCN-8800

サイズ: X/Y/Z  1400x1200x800mm

メーカー:  Mazak –日本 (New 2018)

CNC旋盤機

Model: TNL-130AL

特徴: 最大の直径 Φ250 mm, 長さ: 975mm

メーカー: Tongtai –台湾 (New 2018)

 

 

CNCフライス械

Model: TMV-1050QII

サイズ: 1050x 600x530mm

メーカー: Tongtai – 台湾 (New 2018)

 

 

CNC研磨機

Model: GPS-30B.75 và  GPS-30B.100

特徴: 直径 300mm, 長さ  750- 1000mm

メーカー: Shigiya - 日本 (New 2018)

W250座標ボーリングマシン 

 

SKJ 32-63A立旋盤  製品の直径 6,3m

HC13T鉋機  製品の長さ:8m, 重量 40 トン

SUT160旋盤機  製品の長さ 12m, 直径 1,2 m

3A172 研磨機 製品の長さ 4m, 直径 500mm

3D スキャナー

Model: CONTURA-G2

メーカー: Carl Zeiss – スウェーデン (New 2017)

質量管理

3D測定機
3D測定機
3D測定機
3D測定機

 

検査種

設備

機械記号

1

幾何学公差

ペアキャリパー、時計、パンメ

Mitutoyo

2

硬度測定

テーブル硬度計

TW-2M (644)

3

テーブル硬度計

HP-250

4

寸法検査

3Dスキャナー機

CONTURA G2

5

加工後の欠陥

浸透キット

 Magna flux

超音波試験機

EPOCH XT

11

金属の厚

SA金属厚さテスター

TMIKEE

12

騒音

騒音計

HY-104

13

表面粗さ

ポータブル粗さ計

E-35A

14

ポータブル粗さ計

SURFTEST                      SJ-210

15

ギアチェック

機械マッチングギアチェッカー

1624

16

ガラス方向制御機

405

17

遠心機

1850

18

光学検査

UMM万能機

4547

19

動的バランス

動的バランスチェック機

ZC 300 G

Sales@hameco.com.vn 渦巻ケーシング Voith
icon phone Call me now!