Tuyển dụng và mở lớp đào tạo công nhân nghề hàn

05/11/19

Bài viết liên quan

Tuyển dụng kỹ sư cơ khí07/11/19

Công ty Cơ khí Hà Nội cần tuyển 4 kỹ sư cơ khí làm việc tại phòng Kinh doanh

Sales@hameco.com.vn Tuyển dụng và mở lớp đào tạo công nhân nghề hàn
icon phone Call me now!