TUYỂN DỤNG THỢ HÀN, THỢ TIỆN, THỢ KHOAN, THỢ PHAY, LAO ĐỘNG ĐI LÀM NGAY

12/09/20

Mục lục bài viết (Ẩn)

Bài viết liên quan

Tuyển dụng kỹ sư cơ khí07/11/19

Công ty Cơ khí Hà Nội cần tuyển 4 kỹ sư cơ khí làm việc tại phòng Kinh doanh

Sales@hameco.com.vn TUYỂN DỤNG THỢ HÀN, THỢ TIỆN, THỢ KHOAN, THỢ PHAY, LAO ĐỘNG ĐI LÀM NGAY
icon phone Call me now!