Gia công sản phẩm lớn

Trục và mặt bích

Vật liệu: 14878 (inox)

Khối lượng: 9743Kg

Nguyên công: Gia công thô+ Gia công tinh+ Tổ hợp

 

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Trục và mặt bích
icon phone Call me now!