GIA CÔNG

Trục chuyển hướng

Kích thước:  ø32x165 (mm)

Trọng lượng: 0,8 (kg)

Vật liệu: Thép C45

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Trục chuyển hướng
icon phone Call me now!