Trụ nước chữa cháy

KÍCH THƯỚC HỌNG: 110 (mm)

TRỌNG LƯỢNG: 150 (kg)

ÁP LỰC: 30 Kg

VẬT LIỆU:  FC,FCD – 200, SUS, Đồng

NGUYÊN CÔNG: Đúc, gia công, tổ hợp, thử áp, làm sạch, sơn

 MÃ HS: 84241090

Năng lực thiết bị

Furan nhựa cát là một loại cát tự cứng phù hợp với những sản phẩm đúc kim loại yêu cầu chất lượng bề mặt cao, phức tạp, dung sai yêu cầu nhỏ, có
kích thước từ hàng chục kilogram đến hàng chục tấn.

Cát được tái sinh 95% qua hệ thống tái sinh cát tự động.

 

Sản phẩm phù hợp: Chi tiết có trọng lượng lớn và phức tạp
Vật liệu phù hợp: Gang xám, Gang cầu, thép
Trọng lượng: Max. 8000 Kg/Chi tiết
Kích thước: 3000x3000x3000mm
Năng lực đúc: 9000 tấn/năm

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Trụ nước chữa cháy
icon phone Call me now!