Đúc gang cầu

Trụ nước chữa cháy

KÍCH THƯỚC HỌNG: 110 (mm)

TRỌNG LƯỢNG: 150 (kg)

ÁP LỰC: 30 Kg

VẬT LIỆU:  FC,FCD – 200, SUS, Đồng

NGUYÊN CÔNG: Đúc, gia công, tổ hợp, thử áp, làm sạch, sơn

 MÃ HS: 84241090

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Trụ nước chữa cháy
icon phone Call me now!