Kết cấu vỏ thân bồn

Thùng xe tải

Trọng lượng: 1,200 kg

Kích thước: 2,200 x 1,500 x 1,200 mm

Vật liệu: SS400

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Thùng xe tải
icon phone Call me now!