Gia công sản phẩm lớn

Pot - Chi tiết của Piston

Vật liệu: Thép C45

Kích thước: 160x1070x1060

Trọng lượng: 1154KGS

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Pot - Chi tiết của Piston
icon phone Call me now!