Kết cấu thuỷ điện

Ống Xả Thủy Điện

Ống xả thủy điện: Ống côn và ống khủy 

Vật liệu: Thép Q345B

Ống khuỷu: 4292 x 2927 x 3197 mm - Khối lượng: 2142 kg  

Ống côn: 5325 x 3987 x 1952mm - Khối lượng: 3188 kg 

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Ống Xả Thủy Điện
icon phone Call me now!