Nắp hố ga

Vật liệu: Gang cầu FCD 500-7

Kích thước : lớn nhất Φ700x100

                    bé nhất  Φ600x50

Khối lượng: Lớn nhất 35kg

                    Bé nhất 16kg 

Nguyên công: Đúc+ Gia công tinh+ Phun bi

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Nắp hố ga
icon phone Call me now!