Nắp bơm dầu

Kích thước: ø400x170 mm

Trọng lượng:  0.5 kg

Vật liệu: FC-200

Mã HS: 84139190

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Nắp bơm dầu
icon phone Call me now!