Mẫu đúc vỏ động cơ Toshiba

Vật liệu: Gang xám FC200

Khối lượng: Nặng nhất 500kg/cái

                    Nhẹ nhất 10kg/cái

Kích thước: To nhất  1000*700*700mm

                     Nhỏ nhất: 800*200*200

Năng lực thiết bị

Furan nhựa cát là một loại cát tự cứng phù hợp với những sản phẩm đúc kim loại yêu cầu chất lượng bề mặt cao, phức tạp, dung sai yêu cầu nhỏ, có
kích thước từ hàng chục kilogram đến hàng chục tấn.

Cát được tái sinh 95% qua hệ thống tái sinh cát tự động.

 

Sản phẩm phù hợp: Chi tiết có trọng lượng lớn và phức tạp
Vật liệu phù hợp: Gang xám, Gang cầu, thép
Trọng lượng: Max. 8000 Kg/Chi tiết
Kích thước: 3000x3000x3000mm
Năng lực đúc: 9000 tấn/năm

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Mẫu đúc vỏ động cơ Toshiba
icon phone Call me now!