Kết cấu thuỷ điện

Lắp ghép buồng xoắn thủy điện

Vật liệu: Q345B

Kích thước: 7600x6500x2018

Khối lượng:13400 Kg

Quy trình: Gia công tinh+ Hàn kết cấu+ Tổ hợp+ Phun bi+ ủ khử ứng suất

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Lắp ghép buồng xoắn thủy điện
icon phone Call me now!