Khuôn mẫu kim loại

KÍCH THƯỚC: MAX. 2000x2000x1000mm 

KHỐI LƯỢNG: MAX. 5000 KG

VẬT LIỆU: HỢP KIM NHÔM, SKD 11- 61, THÉP KHÔNG GỈ

MÃ HS:   84804100

Năng lực thiết bị

Furan nhựa cát là một loại cát tự cứng phù hợp với những sản phẩm đúc kim loại yêu cầu chất lượng bề mặt cao, phức tạp, dung sai yêu cầu nhỏ, có
kích thước từ hàng chục kilogram đến hàng chục tấn.

Cát được tái sinh 95% qua hệ thống tái sinh cát tự động.

 

Sản phẩm phù hợp: Chi tiết có trọng lượng lớn và phức tạp
Vật liệu phù hợp: Gang xám, Gang cầu, thép
Trọng lượng: Max. 8000 Kg/Chi tiết
Kích thước: 3000x3000x3000mm
Năng lực đúc: 9000 tấn/năm

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Khuôn mẫu kim loại
icon phone Call me now!