Kết cấu vỏ thân bồn

Khuôn cống

Thông số:

- Đường kính: Ø 1800mm

- Dài: 2500mm;

- Vật Liệu: Q345;

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Khuôn cống
icon phone Call me now!