Khung nắp ga

Vật liệu: Gang cầu FCD 500-7

Kích thước : lớn nhất Φ700x100

                    bé nhất  Φ600x50

Khối lượng: Lớn nhất 35kg

                    Bé nhất 16kg 

Nguyên công: Đúc+ Gia công tinh+ Phun bi

Năng lực thiết bị

Furan nhựa cát là một loại cát tự cứng phù hợp với những sản phẩm đúc kim loại yêu cầu chất lượng bề mặt cao, phức tạp, dung sai yêu cầu nhỏ, có
kích thước từ hàng chục kilogram đến hàng chục tấn.

Cát được tái sinh 95% qua hệ thống tái sinh cát tự động.

 

Sản phẩm phù hợp: Chi tiết có trọng lượng lớn và phức tạp
Vật liệu phù hợp: Gang xám, Gang cầu, thép
Trọng lượng: Max. 8000 Kg/Chi tiết
Kích thước: 3000x3000x3000mm
Năng lực đúc: 9000 tấn/năm

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Khung nắp ga
icon phone Call me now!