Gối đỡ

Kích thước: ø335x95  (mm)

Trọng lượng: 24,1 (kg)

Vật liệu:Thép C45

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Gối đỡ
icon phone Call me now!