Gia công chính xác

Gối đỡ

Kích thước: ø335x95  (mm)

Trọng lượng: 24,1 (kg)

Vật liệu: Thép C45

Mã HS: 84832090

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Gối đỡ
icon phone Call me now!