Gia công sản phẩm lớn

Gia công trục cán Xi măng

Kích thước:  7000 x Ø700 (mm)

Trọng lượng: 21000 (kg)

Vật liệu: Thép C45

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Gia công trục cán Xi măng
icon phone Call me now!